Delegacija Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima u zvaničnoj posjeti Republici Turskoj

Delegacija Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, koju predvodi direktor mr Seid Hadžić, boravi u zvaničnoj posjeti Republici Turskoj.
Direktor Hadžić se u Istanbulu danas sastao sa potpredsjednikom i počasnim članom bošnjačkog udruženja „Turska – Bosna – Sandžak“ iz Istanbula, Hilmijom Erdemom (Murić) i Refikom Akovom. Sastanku je prisustvao i Generalni konzul Crne Gore u Istanbulu g-din Branislav Karadžić.
Tokom srdačnog susreta, kojem je bio prisutan veliki broj članova ovog udruženja, je razgovarano o dosadašnjoj saradnji, kao i o modalitetima unaprjeđenja saradnje i konkretnih aktivnosti od značaja kako za maticu tako i za iseljenike sa ovih prostora koji žive i rade u Turskoj.

Hadžić je, prepoznajući značaj humanitarnih akcija koje je ovo udruženje, osnovano 1989. godine kao prvo udruženje Bošnjaka u Turskoj porijeklom iz Crne Gore, u prethodnom periodu organizovalo radi pomoći ugroženim stanovnicima Sandžaka, naglasio važnost građenja još bliskijih odnosa udruženja u ovoj državi sa maticom, kako bismo zajednički prepoznali prioritetne oblasti u kojima se može postići konkretan napredak, što su, osim humanih aktivnosti, i čuvanje i njegovanje tradicije i saradnja u naučnoj i istraživačkoj djelatnosti. On je posebno istakao važnost zajedničkog zalaganja na intenziviranju saradnje na polju kulture, očuvanja identiteta, informisanosti, ekonomije i razvoja.

G-din Erdem (Murić) i g-din Refik Akova izrazili su zadovoljstvo posjetom i iskazali spremnost da njihovo udruženje pruži podršku Upravi i drugim nadležnim organima i organizacijama u Crnoj Gori u nastojanjima i budućim planovima usmjerenim na dobrobit naših građana, kao i na građenje još čvrših veza sa maticom Crnom Gorom u svim oblastima od obostranog značaja.

Delegacija USDI je sa predstavnicima udruženja posjetila i Kulturni centar „Turska – Bosna – Sandžak“, što je bila prilika da se bliže upozna sa djelovanjem i aktivnostima Kulturnog centra koji je osnovan kako bi se čuvala tradicija, identitet i kultura Bošnjaka nastanjenih u Turskoj, a čiji članovi između ostalog obezbjeđuju i smještaj djeci sa ovih prostora koja se liječe u Turskoj.

Tokom prvog dana radne posjete direktor Hadžić se sastao i sa predstavnicima crnogorskih studenata u Turskoj, sa kojima je razgovarao o unaprjeđenju znanja i vještina koje stiču u ovoj državi. Direktor Hadžić je izrazio uvjerenje da će studenti, kojih sada na studijama u Turskoj ima oko 140, povratkom u Crnu Goru imati priliku da na kvalitetan način primijene stečena znanja u konkretnim akademskim sferama. Predstavnice studenata g-đa Arta Ljuljđuraj i g-đa Dina Micović su ukazale na prednosti studiranja u ovoj državi, naglašavajući pritom značaj ne samo inovativnog pristupa visokoškolskom obrazovanju već i prilike da upoznaju ovu zemlju kao i da turskim kolegama približe crnogorsku tradiciju i kulturu. One su prenijele želju crnogorskih studenata u Turskoj da nakon završetka studija stažiraju u Generalnom konzulatu naše države u ovoj zemlji, smatrajući korisnim da visokoškolci i na ovaj način daju doprinos zbližavanju dvije države u akademskoj sferi djelovanja.
Sastancima su, kao članovi delegacije USDI, prisustvovali i v.d. pomoćnika direktora Arben Jakupi i Viši savjetnik I Mihailo Pavićević.
Podijeli: