DELEGACIJA UPRAVE ZA SARADNJU SA DIJASPOROM-ISELJENICIMA NA SASTANKU U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA R.ITALIJE

Rim, ‪06. april 2022. godine‬ – U sklopu radne posjete R. Italiji, v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima mr Seid Hadžić, ambasadorka Crne Gore u R. Italiji Milena Šofranac Ljubojević i samostalna savjetnica I u Upravi Milica Radojičić susreli su se sa pomoćnikom ministra vanjskih poslova R. Italije Luidji Vinjali, zaduženog za Italijane u inostranstvu i migratorne politike.
Foto: USDI
Na početku sastanka, v.d. direktora Hadžić iskazao je zadovoljstvo povodom susreta i obavijestio da je Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima samostalni organ državne uprave čiji je glavni cilj upravo jačanje saradnje sa dijasporom porijeklom iz Crne Gore.
U daljem toku razgovora, informisao je sagovornike o aktivnostima koje Crna Gora preduzima na planu saradnje sa svojom dijasporom i u tom smislu spomenuo normativni okvir u skladu sa kojim funkcioniše organ na čijem je čelu. Takođe, predstavio je trenutne aktivnosti, kao i planove i projekte Uprave, ističući važost bliske saradnje i razmjene iskustava sa srodnim institucijama u svijetu. Dodatno, iskazao je spremnost za uspostavljanje saradnje u cilju pružanja podrške crnogorskoj dijaspori u Italiji i italijanskoj iseljeničkoj zajednici u Crnoj Gori.
Generalni direktor Vinjali je gostima poželio dobrodošlicu i ukazao na značaj organizovanja ovog sastanka iz ugla razmjene iskustava dvije države na polju saradnje sa svojom dijasporom. Sagovornike je upoznao sa mehanizmima koje Italija koristi u saradnji sa svojim iseljenicima, načinu prikupljanja podataka o broju italijana u svijetu, kao i vidovima pružanja finansijske i druge podrške organizacijama italijanske dijaspore.
U fokusu razgovora bile su brojne teme, odnosno aktivnosti dva organa na polju saradnje sa dijasporom, a sagovornici u dogovorili nastavak komunikacije i saradnje u predstojećem periodu.
Istog dana, v.d. direktora Uprave susreo se i sa bivšim studentkinjama, a danas uspješnim reprezentima naše dijaspore Azrom Međedović, zaposlena u Privrednoj komori R. Italije i Jovanom Nikčević, konsultantkinjom za pojedine italijanske kompanije, koje su nakon završenih studija u Rimu uspjele da se ostvare na poslovnom planu. Sagovornice su govorile o svom iskustvu u državi prijema, dok je v.d. direktora Hadžić izrazio uvjerenje da će stečenim znanjem i vještinama, u narednom periodu, na kvalitetan način uspjeti da doprinesu progresu matične zemlje u konkretnim oblastima.
Podijeli: