Delegacija grada Kirklarelija u posjeti Upravi za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović razgovarao je sa Mehmetom Kesimogluom, gradonačelnikom turskog grada Kirkarelija. Sastanku su, osim saradnika gradonačelnika Kesimoglua, prisustvovali i Elvira Bekteši šefica Odsjeka za statusno pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave, kao i Bedri Gul naš iseljenik i aktivista iz Istanbula, R.Turska.

Direktor Mitrović je pozdravio goste i poželio im dobrodošlicu u Crnu Goru, kao i izrazio zahvalnost gradonačelniku na konstantnom zalaganju na intenziviranju saradnje sa Crnom Gorom iz koje potiče jedan značajan procenat gradjana Kirklarelija. Direktor Mitrović je naglasio da su posredstvom Uprave za dijasporu zakazani susreti delegacije Kirklarelija sa ministrom kulture Crne Gore Aleksandrom Bogdanovićem, kao i posjete opštinama Nikšić i Podgorica gdje će delegaciju primiti gradonačelnici ovih gradova.

Gradonačelnik Kesimoglu je zahvalio direktoru Mitroviću na logistici koja je pružena i izarazio zadovoljstvo programom posjete, a naročito prilikom da se sretne sa ministrom kulture, jer je kultura jedna od najznačajnijih veza između naših država, a opština Kirklareli  koja je poznata po multikulturalnosti i kulturnoj raznolikosti, ima itekako interesa da ovu saradnju sa Crnom Gorom produbi i unaprijedi.

U nastavku sastanka je razgovarano o namjeri opštine Kirklareli da, nakon otvaranja Crnogorske sobe u okviru Gradske kulturne kuće „ Ali Riza Efendi“, u saradnji sa Crnom Gorom i njenim nadležnim institucijama, opredijeli odgovarajuću zelenu površinu za izgradnju parka prijeteljstva izmedju Crne Gore i Turske.

Dogovoreno je da u vezi ove inicijative delegacija Kirklarelija detaljniji razgovor obavi u Ministarstvu kulture, koje je direktno nadležno, dok će Uprava za dijasporu, u granicama svojih mogućnosti, pružiti maksimalnu podršku u njenoj realizaciji.

Gradonačelnik Kesimoglu je pokrenuo i pitanje mogućnosti potpisivanja sporazuma o bratimljenju sa Prijestonicom Cetinje, te najavio da će po povratku u Tursku inicirati potpisivanje ovog sporazuma u čemu Uprava može dati svoj doprinos.

Podijeli: