DANI DIJASPORE-ISELJENIKA OVE GODINE U ROŽAJAMA

U srijedu, 23. marta 2022. godine, v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-
iseljenicima Seid Hadžić, sa saradnicima, boravio je u posjeti Rožajama kako bi sa
predsjednikom Opštine Rahmanom Husovićem razgovarao o organizovanju ovogodišnje
manifestacije od državnog značaja „Dani dijaspore-iseljenika“.

Foto: mojacrnagora

Cijeneći broj i doprinos naših iseljenika koji potiču iz Rožaja i okoline, Hadžić je izrazio
namjeru i želju Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima da se ovogodišnja, peta po
redu, manifestacija „Dani dijaspore – iseljenika“ organizuje upravo u Rožajama.
Hadžić je informisao predsjednika Opštine o važnosti i kompleksnosti organizacije ovakve
manifestacije koja je veoma značajna kako za dijasporu tako i za samu Crnu Goru. U tom
smislu, prenio je iskustva sa prošlogodišnje manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” u
Bijelom Polju, koja je ispunila sva očekivanja naše dijaspore i okarakterisana kao jedan od
najznačajnih i najuspješnijih događaja u organizaciji državne uprave.
Predsjednik Opštine Rožaje sa zadovoljstvom je prihvatio predlog Uprave, ističući da Rožaje
ima jako brojnu dijasporu, kao i da Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima može
očekivati punu podršku Opštine u organizaciji ovog važnog događaja.
U nastavku razgovora sagovornici su razmatrali moguće termine, mjesto održavanja, kao i
program same manifestacije. S tim u vezi, dogovoreno je da će peta manifestacija “Dani
dijaspore-iseljenika” biti održana četvrtak 28. i petak 29. jula 2022. godine u Rožajama.
U narednom periodu biće nastavljena saradnja između Opštine Rožaje i Uprave za saradnju
sa dijasporom-iseljenicima sa ciljem osmišljavanja i pripreme sveobuhvatnog programa
predstojeće manifestacije.

Podijeli: