Crnogorskog udruženja „Sloga“ u posjeti Upravi za dijasporu

Dana 24. septembra o.g, Upravu za dijasporu posjetio je potpredsjednik Crnogorskog udruženja „Sloga“ iz Stokholma Dimitrije Dimo Sekulić. Sa njim su razgovorali direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i samostalna savjetnica II Milica Nikić.

Crnogorsko udruženje „Sloga“ je novoformirano udruženje crnogorskih iseljenika u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stokholmu, čiji je predsjednik Veselin Mijač. Ovo udruženje ima za cilj da okupi naše iseljenike, pruža neophodne informacije, promoviše narodne vrijednosti i kulturno nasljeđe matice, organizuje brojne kulturne i obrazovne događaje i susrete, naučne skupove itd.

Direktor Mitrović je upoznao Sekulića sa svakodnevnim aktivnostima Uprave za dijasporu, ulozi Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima i njegovom radu, godišnjem Javnom konkursu za sufinansiranje projekata i programa, putem kojeg Uprava dodjeljuje sredstva za realizaciju istih, potom mogućnosti dobijanja iseljeničke knjižice kao identifikacionog dokumenta koji svjedoči o pripadnosti Crnoj Gori i omogućava izvjesne olakšice i povoljnosti u dijelu investiranja i ekonomskih aktivnosti.

Tokom sastanka, govorilo se o konzularnim danima u Štokholmu, koji će se organizovati dana 18. i 19. oktobra o.g, u prostorijama udruženja „Sloga“, u saradnji sa GD za konzularne poslove i dijasporu – MVP i Upravom za dijasporu.

Direktor Mitrović je podsjetio na važnost upisa crnogorskih iseljenika iz K. Švedske u bazu podataka Uprave za dijasporu pod nazivom „Upiši se u evidenciju dijaspore“, kako bi se dobio tačan podatak o broju iseljenika širom Švedske, budući da isti nije utvrđen, a što bi značajno olakšalo komunikaciju i dalju saradnju.

Za kraj, dodao je da Uprava za dijasporu stoji na raspolaganju za svaki vid saradnje i podrške.

Podijeli: