Crnogorsko kulturno društvo Toronto iz Kanade u posjeti Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Danas je predsjednik Crnogorskog kulturnog društva Toronto iz Kanade Zoran V. Raičević posjetio Upravu za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, a sa njim je razgovarao mr Seid Hadžić v.d. direktor Uprave.

Razgovarano je o potrebama ovog dijela dijaspore i istaknuta važnost održavanja veza sa matičnom državom, bilo je i riječi o aktivnostima Uprave i planovima za narednu godinu, kao i većem uključivanju naše dijaspore u crnogorski ekonomski i društveni život.

Raičević je informisao Hadžića o aktivnostima udruženja u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period. Crnogorsko kulturno društvo iz Toronta je jedno od aktivnijih udruženja koje putem svoje internet stranice redovno informiše iseljeništvo širom svijeta. On je govorio i o položaju naše zajednice u Kanadi, uključenosti naše dijaspore u organizaciju brojnih kulturnih događaja, i aktivnostima koje već dugi niz godina okupljaju iseljeništvo, koje živi u Kanadi.

Takođe, naveo je i probleme sa kojima se suočava naša dijaspora u Kanadi kada je riječ o vjerodostojnosti dokumentacije jer Kanada nije poptpisnica apostil pečata, te s toga je neophodno da ovjere dokumenta u nekom od konzulata zemalja iz regiona, jer Crna Gora nema diplomatsko predstavništvo u pomenutoj zemlji. Među glavnim problemima, kada je riječ o crnogorskim državljanima, je i povezivanje radnog staža koji se u Kanadi ne priznaje dok to nije slučaj sa iseljenicima iz zemalja regiona, kao i dodatno otežano apliciranje za vizu u Kanadi koje naši državljani mogu obaviti u Beču, jer agencija koja je obavljala taj posao više nije u Crnoj Gori.

Hadžić je, ispred Uprave na čijem je čelu, izrazio spremnost za pružanjem pune podrške u narednim aktivnostima koje će biti usmjerene na unaprijeđenju saradnje sa matičnom državom, gdje će ključnu ulogu saradnje imati razvojni projekti koje Uprava ima za cilj kao jednu od vodećih aktivnosti u predstojećem periodu. On je naveo da je neophodno podići saradnju sa dijasporom na veći nivo i raditi na tome da se mnogo bolje iskoristi potencijal naše dijaspore jer je to u obostranom interesu, a takođe je istakao i da je planirana posjeta našoj dijaspori na američkom kontinentu jer je to od izuzetnog značaja za ostvarivanje bliže veze sa našim ljudima koji tamo žive.

Podijeli: