Crnogorska zajednica iz Urugvaja organizuje prvu ljetnju školu crnogorskog jezika

Po ugledu na organizaciju škole „Crna Gora moja postojbina“ koja se svake godine organizuje na Ivanovim Koritima, crnogorska zajednica iz Urugvaja organizuje prvu ljetnju školu crnogorskog jezika i kulture u Latinskoj Americi.

U nastavku sledi pismo koje prenosimo, a koje se tiče predstavljanja projekta.

Karmelo-Urugvaj 17.-21. februar 2019

Od početka prošle godine razvijali smo ideju o organizaciji ljetnje škole u Južnoj Americi koja bi bila slična onome što se trenutno organizuje na Lovćenu, na Ivanovim Koritima. Škola je namenjena zajednicama iz regiona sa kojima dijelimo teškoće pristupanja Ljetnjoj školi u Crnoj Gori. To se ne odnosi samo na ekonomski aspekat- kao što su cijene karte, nego takođe i na nemogućnost naših učesnika da prisustvovaju projektima tokom kalendarskog trajanja evropskog ljeta. Isto tako, treba spomenuti i drugo veliko ograničenje. Starosna granica za kandidate Ljetnje škole na Lovćenu (trenutno od 9 do 15 godina) komplikuje mogućnost putovanja iz naših regija do Crne Gore.

U projektu koji smo zamislili ne bismo imali taj problem, jer bi najmlađi kandidati lako i bez teškoća mogli da putuju ili sami ili uz pratnju roditelja, uzimajući u obzir znatno kraću dužinu puta. Uostalom, ideja u velikoj mjeri zadovoljava potrebe integracije među južnoameričkim zajednicima i istovremeno omogućava saradnju u očuvanju kulturnih obilježja Crne Gore. Dolazak profesora Markovića u Južnu Ameriku, kao i razvoj našeg online kursa su bili važni napreci ka izgradnji veza i očuvanju jezika i crnogorske kulture u regionu.

Za prvo organizovanje Škole, grad Karmelo predstavlja idealan okvir, ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zbog njegovih kulturno-istorijiskih vrijednosti. Osim toga, njegova hotelska infrastuktura, kao i geografska pristupačnost i blizina Montevideu, Buenos Ajresu i drugim gradovima regiona, doprinose izboru ovoga grada kao sjedišta projekta. Škola bi se održavala tokom ljeta, u drugoj polovini februara (od 17. do 21. februara 2019. godine), u trajanju od 5 dana (uključujudi 4 hotelska noćenja), u sklopu kojih bi bili organizovani časovi/radionice jezika, istorije, kulture (filmovi i muzika), kao i edukativni izleti. Sve to u velikoj mjeri odgovara onome što se već radi u ljetnoj školi na Lovćenu. Škola je zamišljena za 30 učesnika (maksimum 40) koji bi boravili u jednom hotelskom kompleksu sa odgovarajućom infrastrukturom za odvijanje nastave i radionica.

S druge strane, ideja je u velikoj mjeri zamišljena i s ciljem integracije zajednica Crnogoraca Južne Amerike, pri čemu bi doprinijela zajedničkom radu na očuvanju naših kulturnih karakteristika.

Plan dnevnih aktivnosti može izgledati ovako:
• Doručak: od 8:00 do 8:30h
• Čas crnogorskoga jezika: od 8:45 do 10:15h
• Muzičke ili književne radionice: od 10:30 do 12:00h
• Ručak: od 12:15 do 13:15h
• Slobodno vrijeme: od 13:15 do 14:15h
• Radionica crnogorske kulture ili istorije: od 14:30 do 16:00h
• Čas jezika ili didaktički izlet : od 16:15 do 17: 30h
• Projekcije filmova: od 5:45 do 19:15h
• Večera: od 07:30 do 20:30h

** Rok za prijavu je 30.11.2018. godine. putem e-mail adrese: comunidadmontenegrinuy@gmail.com. Naknada po učesniku je U$S 200 ( ili U$S 220 sa kreditnom karticom )

Učesnici koji dolaze iz Argentine ili iz gradova iz regiona moraju doći do dogovorenog mjesta održavanja kampusa, ili treba da koordiniraju sopstveni put iz Montevidea ili Kolonije sa organizatorima događaja.

Ove godine organizacija škole bi bila koordinirana od strane Crnogorske zajednice Urugvaja, a naša glavna ideja je da zajednice iz regiona mogu organizovati sljedeća izdanja, mijenjajući tako mjesto održavanja projekta iz godine u godinu.

Vrijedno je napomenuti da već imamo kompetentni nastavnički tim za jezičke kurseve u regionu, kao i nadzor profesora Milana Markovida sa Falkulteta za crnogorski jezik i književnost s Centinja. Takođe, imamo materijale za kurseve, časove muzike i filmske materijale koje smo već koristili, na primjer, na filmskim festivalima i kursevima koji smo do sada organizovali u našoj zajednici u Urugvaju.

 

Crnogorska zajednica u Urugvaju

Podijeli: