Crna Gora u duši, a Turska u srcu

Veliki smo prijatelji vaše zemlje, a Bošnjaci koji vode porijeklo sa sjevera Crne Gore vrlo su ugledni i značajni za tursko društvo, kazali su predsjednik i potpredsjednik istanbulske opštine Bajrampaša, Atila Ajdiner i Abdulnaser Šišmek, tokom posjete članova Asocijacije dijaspore Crne Gore, na čelu sa predsjednicom Asocijacije Verom Kirović i savjetnikom predsjednika Crne Gore Amerom Halilovićem, Turskoj.

Kako je saopšteno iz Asocijacije dijaspore Crne Gore, Opština Bajrampaša podržava rad Udruženja Bošnjaka koji su organizovani u udruženju Bosna – Sandžak  i dodijelila mu je zemljište na kom su oni izgradili poslovnu zgradu.

“U višesatnom razgovoru članova delegacije Asocijacije i članova udruženja Bosna-Sandžak bilo je riječi o saradnji njihovog udruženja sa njima matičnom državom Crnom Gorom i svi su pokazali nezadovoljstvo i žal što predstavnici institucija sistema države Crne Gore nijesu prepoznali na pravi način njihovu emociju prema Crnoj Gori i njihovu želju da se uključe u ekonomski i društveni život”, navode u Asocijaciji.

Udruženje je, naglašavaju, pokazalo veliko interesovanje da se uključi u projekte koji su od značaja za razvoj crnogorske ekonomije, zahvaljujući se Asocijaciji dijaspore što se trudi da ih svojim aktivnostima uključi i poveže sa maticom.

“Tokom prva dva dana boravka u Turskoj, predstavnici Asocijacije dijaspore su se susreli i sa više zainteresovanih privrednika, koji su iskazali interesovanje za poslovanje u Crnoj Gori. Na poziv iseljenika iz Izmira Asocijacija dijaspore će narednih dana biti gost naših iseljenika iz tog dijela Turske”, ističe se u saopštenju.

Udruženje Bosna-Sandžak je osnovano 1989, prvo pod nazivom Iseljenici iz Jugoslavije, a raspadom iste registrovali su se pod nazivom Bosna-Sandžak i jedino su udruženje u Turskoj koje imaju status udruženja od nacionalnog značaja. Većina članova udruženja su iseljenici porijeklom sa sjevera Crne Gore, iz Rožaja, Bijelog Polja, Petnjice.

Podijeli: