CG opredijeljena da jača veze sa iseljenicima

Donošenjem novog zakona o saradnji sa dijasporom, odnosno iseljenicima, Crna Gora dodatno potvrđuje svoju opredijeljenost u pravcu jačanja veza sa iseljeništvom i uspostavljanja održivog sistema saradnje.

To je, na sastanku sa predstavnicima Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, održanom u Sremskim Karlovcima, saopštio ,predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić.

U razgovoru sa predstavnicima Nacionalnog savjeta, Nikolić je istakao da je ovaj format okupljanja iseljeništva najbolja prilika da se Odbor direktno upozna sa načinom na koji djeluje naša iseljenička zajednica u Srbiji i pažljivo notiraju sve poteškoće u funkcionisanju.

„Pozdravljajući neposredni dijalog sa predsjednikom skupštinskog Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, predstavnici Nacionalnog savjeta iskoristili su priliku i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju u okviru djelovanja tog tijela i iznijeli sugestije na Prijedlog zakona o saradnji sa dijapsorom – iseljenicima“, navodi se u saopštenju.

Razgovarajući o problemima u funkcionisanju Nacionalnog savjeta u Srbiji, Nikolić je naglasio da to tijelo treba da bude personifikacija jakog intelektualnog i moralnog sastava, izražavajući nadu da će izbori za novi sastav savjeta biti prvi korak u prevazilaženju poteškoća u radu.

Takođe, Nikolić je potencirao važnost uključivanja mladih u rad organizacija iseljenika i naglasio značaj njihovog kulturnog uzdizanja i jačanja pripadnosti matici. Dogovorena je kontinuirana saradnja i razmjena informacija, koja će imati za cilj efikasniji rad i bolju koordinaciju aktivnosti između iseljeništva i matice.

Sastanku u Sremskim Karlovcima prisustvovao je Generlni konzul Crne Gore u Republici Srbiji g. Miodrag Kankaraš.

Podijeli: