AZERBEJDŽANSKA DELEGACIJA POSJETILA UPRAVU ZA DIJASPORU

Danas su Upravu za dijasporu posjetili savjetnik za politička pitanja u ambasadi Azerbejdžana u Crnoj Gori Mahir Džafarov, treći sekretar u ambasadi Azerbejdžana u Crnoj Gori Orhan Alijev, direktor Kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžan-Crna Gora Sejran Mirzazada, predsjednik nevladine organizacije reformatorske omladine iz Azerbejdžana Farid Šahbazli i generalni sekretar nevladine organizacije reformatorske omladine iz Azerbejdžana Hadžibej Hajderli. Šahbazli i Hajderli su osnivači i urednici azerbejdžanskog portala “Has haber”. Goste je na njihov zahtjev primio pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr Ivan Jovović.

Na početku razgovora, Farid Šahbazli je istakao dobre međudržavne odnose Azerbejdžana i Crne Gore i spremnost nevladine organizacije koju predstavlja da radi na unaprijeđenju odnosima između država. Šahbazli je istakao da je Crna Gora među najpopularnijim tursitičkim destinacijama u Azerbejdžanu i da je jedan od razloga posjete upravo upoznavanje sa Crnom Gorom što će rezultirati promotivnim tekstom na njihovom portalu.

Hadžibej Hajderli je govorio o zajedničkim vrijednostima koje dijele Azerbejdžan i Crna Gora, kao i o multietničnosti i multikulturalnosti na kojima počivaju obje države. Hajderli smatra da na zajedničkim vrijednostima treba graditi i unaprijeđivati odnose između dvije države.

Sejran Mirzazada je istakao dobre ekonomske odnose koji postoje između dvije države i smatra da postoji prostor za unaprijeđenjem tih odnosa. Takođe, smatra da se na polju obrazovanja mogu unaprijediti odnosi koji bi rezultirali studentskim razmjenama između dvije države.

Mahir Džafarov je pohvalio manifestaciju “Dani dijaspore-iseljenika” i njenu kompleksnu organizaciju, i istakao je da Azerbejdžan može dosta naučiti u odnosima sa svojim iseljenicima od prijateljske Crne Gore. Takođe, izrazio je spremnost za razmjenu iskustava sa Crnom Gorom na polju saradnje sa iseljenicima. Zahvalio se na spremnosti Uprave da im pomogne na ovom polju.

Mr Ivan Jovović se zahvalio gostima na posjeti i na interesovanju za aktivnosti Uprave za dijasporu. Jovović je istakao da iako geografski veoma udaljeni, Azerbejdžan i Crna Gora bili su dio istog civilizacijskog okvira u jednom dijelu zajedničke istorije. Danas predano rade na kreiranju što boljih odnosa između država. Naglasio je da su ekonomski interesi osnovna nit saradnje među državama, ali i da kultura zauzima važan dio u povezivanju između naroda i država. Pomoćnik Jovović je upoznao goste sa pravnom legislativom posvećenom iseljenicima, Savjetom za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, manifestacijom “Dani dijaspore-iseljenika” i brojnim drugim aktivnostima. Apostrofirao je novi projekat Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Crnogorski online gdje naši iseljenici mogu učiti crnogorski jezik u svim krajevima svijeta.

Podijeli: