Arben Jakupi u službenoj posjeti udruženju Zajednica Crnogoraca u Republici Sjevernoj Makedoniji

V.d. pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Arben Jakupi u okviru službene posjete Republici Sjevernoj Makedoniji sastao se sa predstavnicima Udruženja Zajednica Crnogoraca u Republici Sjevernoj Makedoniji, na čelu sa predsjednikom tog udruženja g-dinom Borisom Popivodom.

Predsjednik Udruženja, g-din Popivoda, u ime udruženja, kao i u svoje lično ime, izrazio je veliko zadovoljstvo povodom dolaska v.d. pomoćnika Jakupija. U komunikaciji su razmijenjena iskustva i ideje vezano za poboljšanje saradnje i veze koju naša dijaspora u R. Sjevernoj Makedoniji ima sa svojom maticom, ali i o pravima i mogućnostima u zemlji prijema. U tom cilju, dogovorene su i konkretne aktivnosti koje će zajednički biti sprovedene u narednom periodu, a tiču se očuvanja identiteta, kulture, tradicije i poboljšanja privredne saradnje.

Jakupi se osvrnuo na dobre odnose i komunikaciju sa predstavnicima dijaspore u R. Sjevernoj Makedoniji. Istakao je da Uprava ima za cilj da u kontuniutetu radi na dobrim odnosima između dvije zemlje i privrženosti naše dijaspore matici, ona je partner svim udruženjima u domenu svojih mogućnosti i teži da, kao i do sada, iskoristiti sve mogućunosti da u skladu sa zakonom nastavi u pomaganju realizacije značajnih aktivnosti i projekata organizacija dijaspore na zajedničkom planu sa svojom matičnom državom, te i da sva udruženja u Upravi mogu naći sigurnog partnera za realizaciju pomenutih aktivnosti i projekata koji su od obostranog značaja.

Posjeta udruženju Zajednica Crnogoraca u Republici Sjevernoj Makedoniji

Jakupi je od udruženja dobio pohvale za rad i aktivnosti koje su realizovane i koje su u procesu realizacije u skorijem periodu.

Sastanak je protekao u prijatnoj atmosferi, a sagovornici su dogovorili dalji tok saradnje. Na kraju razgovora predsjednik udruženja g-din Popivoda je uručio poklon v.d. pomoćniku direktora g-dinu Jakupiju kao znak pažnje za brigu koju iskazuje prema njihovom udruženju, Zajednici Crnogoraca u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Podijeli: