Aplikacijom do broja i strukture dijapore

Uprava za dijasporu predstavila je aplikaciju o evidenciji iseljenika porijeklom uz Crne Gore, čime počinje projekat njihove elektronske evidencije. Na taj način će Crna Gora konačno dobiti tačan broj iseljenika, kao i njihovu socijalnu i kulturnu strukturu.

Koliko je brojna crnogorska dijaspora, kakva je socijalna i kulturna struktura te u kojim zemljama je najveća koncetracija naših iseljenika, pitanja su na koja se moraju imati odgovori, kako bi i država kreirala odgovornu politiku u toj oblasti. U tome značajno će pomoći web aplikacija koju je donirala Upravi za dijasporu skopska kompanija NEXTSENSE, kazao je direktor Uprave Predrag Mitrović.

“Web aplikacija jedan je od modusa svojevrsnog popisa našeg iseljeništva, koji struktuom pitanja i odgovora na iste, omogućava da spoznamo sve kompleksnosti naše dijaspore. Njenu brojnost, starost, intelektualne, naučne, stručne i druge potencijale, koncetraciju po pojedinim zemljama i druge specifičnosti koje se odnose na njen status i položaj u zemljama prijema i interes za jačanje odnosa i veza sa matičnom zemljom. Raspolaganje ovim podacima izuzetno je bitno sa stanovišta planiranja i unaprjeđenja odnosa matice i dijaspore, a njihovim boljim upoznavanjem i obradom može se postići identifikovanje različitih resursa iseljeničkih zajednica i njihovog mogućeg dopriniosa razvoju zemlje porijekla“ , naveo je Mitrović.

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Veselin Šuković je naglasio da je želja države što bolja integracija iseljenika u crnogorsko društvo.

“Dijaspora zauzima prioritetno mjesto u našoj vanjskoj politici. Crna Gora je svjesna kapitala kojeg ima u svojoj dijaspori, zbog čega Vlada odnosno Ministarstvo vanjskih poslova imaju poseban odnos prema potrebama crnogorske dijaspore”, poručio je Šuković.

Direktor kompanije NEXTSENSE Saša Gavrilović je istakao da je donacija web aplikacije rezultat saradnje sa crnogorskim iseljenicima u Sjevernoj Makedoniji.

“Ovo je nastavak saradnje, uključujući i sors kodove aplikacije koja će ostati vama u nasljeđe, kako bi mogli ubuduće da nastavite razvoj ove aplikacije i nastavite istraživački rad“, rekao je Gavrilović.

Posredstvom web aplikacije koja se nalazi na sajtu Uprave za dijasporu naši iseljenici odgovaraju na 27 pitanja od kojih neka poput ličnih podataka nijesu obavezna.

Kako je rečeno na svečanosti povodom potpisivanja ugovora o donaciji, kreiranje posebne baze podataka o našem iseljeništvu ima za cilj osmišljavanje adekvatne strategije uključivanja pripadnika crnogorske dijaspore u društveni, kulturni i ekonomski život matice Crne Gore.

Radio CG

Podijeli: