Tužilaštvo ocijenilo da Amfilohije nije širio govor mržnje

Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju rješenjem od 5. aprila odbacilo je krivičnu prijavu Crnogorskog pokreta protiv Rista Cirova Radovića (Amfilohija Radovića, poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori) kojom su ga teretili da je počinio krivično djelo povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjih nacionalnih zajednica i krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Radović je u septembru prošle godine, na liturgijama na Cetinju i Crmnici, povezivao Crnogorce s volovima, a Crnogorce katoličke i islamske vjeroispovijesti i ateiste, kako je navedeno u prijavi CP, “izložio poruzi i uvredama, zato što kao muslimani i ateisti nijesu kršteni niti miropomazani, odnosno kao katolici i pravoslavci nijesu kršteni i miropomazani u Beogradskoj patrijaršiji”.

Izjavom u vezi vraćanja krsta na podgoričku Sat kulu uvrijedio je muslimane i tursku državu, s namjerom da posije seme razdora između podgoričkih muslimana i pravoslavaca upozorili su u prijavi.

CP je u prijavi podsjetio da su volovi “sinonim za maloumnost i mentalnu zaostalost”, te da je Radović tim poređenjem namjerno narušio ugled nacionalnog imena Crnogorac, “tako da pomen crnogorskoga imena poprima izrugujući oblik, kompromitujući cijelu jednu naciju u zemlji i vani.

“U radnjama Rista Ćirova Radovića, u monaštvu Amfilohija, nijesu ostvarena bitna obilježja krivičnoga djela, a ne postoje osnovi sumnje ni da je isti učinio bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, ocijenila je cetinjska tužiteljka Katarina Padalica.

Iz Crnogorskog pokreta najavili su pritužbu Višem državnom tužilaštvu.

Navode da je cetinjska tužiteljka odluku donijela nakon što je prikupila dodatna obavještenja od podnosioca krivične prijave, Rista Radovića i Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, koje im je dostavilo CD na kojem su snimljena tri fajla sa besjedama, koji su transkribovani, u kojima je izrekao uvrede zbog kojih je podnijeta krivična prijava.

“Na temelju njegovih transkribovanih izlaganja, Osnovno državno tužilaštvo je obrazložilo rješenje o odbacivanju krivične prijave Crnogorskoga pokreta. Piše da se, u cjelini cijeneći, ovakvi Amfilohijevi navodi ne mogu smatrati javnim izlaganjem poruzi bilo kojega naroda, već upravo pozivom na mir, toleranciju i međusobno poštovanje ljudi”, navode iz CP.

Poručili su da ovo rješenje, a posebno njegovo obrazloženje, smatraju uvredom zdravoga razuma i pravnom ekvilibristikom koja Rista Ćirova Radovića, u monaštvu zvanog Amfilohije, stavlja iznad zakona i Ustava ove zemlje.

Ne želi da bude patrijarh zbog Crne Gore

Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u intervjuu za Nedeljnik kazao je da ne želi da bude patrijarh rekavši da je to zbog crkve u Crnoj Gori.

On je govorio o nedavno najavljenim promjenama u Ustavu SPC, kao i o promjeni izbora za patrijarha.

Na pitanje da li je “apostolski žrijeb odužio svoje, kazao je da je to bila reakcija na nasilje Komunističke partije i prinudu koju su imali za vrijeme izbora patrijarha Vikentija i patrijarha Germana.

Rekao je i da je Bogu blagodaran što nije prošao na izboru za patrijarha, a na pitanje zašto ne bi želio da bude patrijarh rekao je: “Zato što je ovo moja mjera”.

“S druge strane, iskreno rečeno, zbog crkve u Crnoj Gori. Osjećam da je to moje zvanje i prozvanje, od 1953. godine sam tu”, kazao je Amfilohije Radović.

Podijeli: