Stranci u panici zbog nekretnina u Crnoj Gori, država tvrdi da su znali za legalizaciju

Više hiljada stranaca, vlasnika nelegalnih objekata u Crnoj Gori, naći će se u problemu jer nisu u zakonskom roku, do 16. jula, predali zahtjeve za legalizaciju. To znači da bi veliki broj stranih državljana, vlasnika nelegalnih objekata, među kojima je najviše Srba i Rusa mogli da ostanu i bez imovine. Ukoliko zahtjev nisu podnijeli u roku opštine će staviti hipoteku na nelegalni izgrađene objekte, kao garanciju da će vlasnici izmiriti komunalije. Neki od vlasnika bespravno sagrađenih objekata su kontaktirali CdM i tvrde da nisu bili obaviješteni o postupku legalizacije u Crnoj Gori, kao i da su očekivali da dobiju obavještenja o tome od nadležnih cnogorskih institucija.  Međutim iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su CdM-u saopštili da oni, kao i opštine nisu imali obavezu da šalju posebna obavještenja vlasnicima nelegalnih nekretnina na teritoriji Crne Gore o postupku legalizacije.

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma, niti jedinice lokalne samouprave nemaju obavezu da šalju posebna obavještenja vlasnicima nelegalnih nekretnina na teritoriji Crne Gore o postupku legalizacije. Strani državljani su, jednako kao i rezidenti, dužni da vode brigu o svojim kućama, stanovima, poslovnim prostorima i samim tim se informišu o propisima koji se sprovode u Crnoj Gori”, pojasnili su za CdM u MORT-u.

U ovom resoru tvrde da su vodili intenzivnu medijsku kampanju, često komunicirajući sa medijima iz Srbije, kao i sa ruskim medijima u Crnoj Gori.

“Ostvarili smo komunikaciju i sa diplomatskim predstavništvima u zemljama čiji državljani posjeduju nekretnine u našoj državi i dali detaljna uputstva vezana za postupak legalizacije. Takođe, na česte upite koje su službenici Ministarstva dobijali putem maila ili telefonskog poziv- odgovarali smo u najkraćem roku, kako bi im ostavili što više vremena da organizuju prijavu nelegalnog objekta”, naglasili su u MORT-u.

Oni su istakli i da su građani Srbije, kao i ostalih zemalja koji imaju nekretninu u Crnoj Gori, mogli slati zahtjeve za legalizaciju nelegalnih objekata i poštom.

Srpski mediji su prije nekoliko dana objavili  da će vlasnici čak 20.000 vikendica i kuća u Crnoj Gori, koji su državljani Srbije, ostati bez imovine jer nisu predali zahtjev za njihovu legalizaciju.

Iz MORTA su ranije više puta upozoravali da će oni koji ne prijave bespravno sagrađeni objekat morati da plaćaju naknadu za korišćenje prostora sve do uklanjanja takvog objekta.

Visina troškova legalizacije objekta zavisi od više faktora odnosno u kojem dijelu Crne Gore, u kojoj opštini je objekat, u kojoj zoni, koja je vrsta objekta-stambeni ili poslovni…

Podsjećamo da troškovi legalizacije obuhvataju komunalnu naknadu, koju utvrđuju opštine, a koja zavisi od površine, lokacije i namjene objekta.

Uprava za nekretnine je saopštila da je u Crnoj Gori oko 40.000 nelegalnih objekata, a po ranijoj procjeni Ministarstva održivog razvoja i turizma ih je oko 100.000.

“To ne znači da treba da rušimo sve ne opraštajući nikome ništa nego da legalizujemo i dovedemo u zakonito stanje one objekte koji ne ugrožavaju kapitalni razvoj odnosno razvoj infastrukture. Sve što nije na toj trasi može biti legalizovano ako se ispune zakonski uslovi. Svi će morati da uđu u proces legalizacije, svi, i oni koji to sada nijesu. Oni koji neće snosiće negativne posljedice”, poručio je premijer.

Prema njegovim riječima procjenjuje se da je do isteka roka za legalizaciju bespravnih objekata, opštinama podnijeto više desetina hiljada zahtjeva. Najviše zahtjeva podnijeto je u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Budvi i Ulcinju.

Podsjećamo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je nedavno usvojen u Skupštini Crne Gore između ostalog predviđeno da su vlasnici bespravnih objekata do isteka roka  mogli da predaju zahtjev za legalizaciju sa dokazom iz Katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru.

“U tom slučaju postupak se prekida do dostavljanja potpune dokumentacije, odnosno na rok do 90 dana. Dakle, bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja, mogu da predaju zahtjev za legalizaciju u zakonom predviđenom roku, te naknadno dostave nedostajuću dokumentaciju”, kazali su ranije u Ministarstvu.

Legalizacija podrazumijeva podnošenje popunjenog zahtjeva za legalizaciju, elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekta koji ovjerava Katastar i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno list nepokretnosti.

A. Obradović

Podijeli: