Raste zaposlenost, izvoz i proizvodnja električne energije

Sa sjednice Savjeta za konkurentnost održane u petak, 27. jula, poslata je poruka da je neophodno obavezati lokalne samouprave da prilikom donošenja svojih propisa koji se odnose na fiskalitete prethodno pribave saglasnost Vlade.

Savjet za konkurentnost je na trećoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrio Analizu fiskaliteta na nacionalnom i lokalnom nivou koju je pripremila Privredna komora Crne Gore i Inicijativu za izmjenu Zakona o administrativnim taksama i Inicijativu za izmjenu Zakona o lokalnim komunalnim taksama.

“Analizom je utvrđeno je da je privreda u Crnoj Gori opterećena brojnim nametima koje propisuju oba nivoa vlasti-državni i lokalni, a koji značajno opterećuju poslovanje čineći negativnu komponentu poslovnog okruženja”, saopšteno je iz Vlade.

U diskusiji je posebno istaknuto da je Analiza pokazala da ne postoje dostupne objedinjene informacije o nametima na lokalnom nivou kao i da lokalne samouprave primjenju različite stope te da nepredvidiva opterećenja od strane lokalnih samouprava predstavljaju značajnu biznis barijeru i narušavaju povoljan poslovni ambijent koji Vlada nastoji da kreira.

“Ministarstvo finansija je zaduženo da, u skladu sa dostavljenim inicijativama, pripremi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim komunalnim taksama. Isto ministarstvo zaduženo je da zajedno sa predstavnicima udruženjā poslodavaca, detaljno analizira i razmotri opravdanost postojanja fiskaliteta prepoznatih Analizom fiskaliteta na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i potrebu za izmjenom relevantnih propisa, navode u Vladi.

Savjet je zadužio Ministartvo finansija da, u okviru izmjena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, utvrdi obavezu za jedinice lokalnih samouprava prilikom donošenja svojih propisa koji se odnose na fiskalitete prethodno pribave saglasnost Vlade Crne Gore.

Zaključeno je da predlozi izmjena Zakona o administrativnim taksama i Zakona o lokalnim komunalnim taksamaprije razmatranja na sjednici Vlade budu dostavljeni na razmatranje Savjetu za konkurentnost.

Savjet je razmotrio usvojio Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018-2020. godina za prvih šest mjeseci 2018. godine.

U Izvještaju je navedeno da je snažan ekonomski rast u Crnoj Gori za prvih pet mjeseci 2018., doprinio rastu zaposlenosti odnosno smanjenju nezaposlenosti tako da je prosječan broj zaposlenih u prvih pet mjeseci 2018. godine bio 182.367 lica ili za jedan odsto zaposlenih više nego u istom periodu 2017. godine.

“Nastavljen je i trend smanjenja nezaposlenosti, pa je stopa nezaposlenosti prema ARS za prvi kvartal 2018. iznosila 16,1 odsto, što je za 1,3 odsto niže u odnosu na prvi kvartal 2017. godine. Prema administrativnim podacima, na dan 28. maja 2018. godine registrovana stopa nezaposlenosti ZZZCG iznosila je 19 odsto i niža je za 3,14 odsto u odnosu na isti dan prethodne godine”, navode u Vladi.

Gordana Radojević, direktorka Zavoda za statistiku Crne Gore, upoznala je Savjet sa najnovijim povoljnim ekonomskim trendovima prema kojima je u prvoj polovini ove godine rast izvoza roba iznosio 20 odsto, da izvoz roba raste brže od uvoza, da raste izvoz aluminijuma i gvožđa, da je značajno porastao izvoz poljoprivrednih proizvoda, da je rast proizvodnje električne energije u odnosu na isti period prošle godine 117 odsto dok je rast izvoza farmaceutskih proizvoda 100 odsto u odnosu na prvu polovinu 2017. godine.

Premijer Duško Marković je, zaključujući raspravu po ovoj tački, ocijenio ohrabrujućim najnovije rezultate istakavši da to znači da premašujemo projekcije.

“Treba da učinimo svi dodatne napore u ključnim sektorima da ovaj trend održimo“, rekao je premijer dodajući da posebno ohrabruje činjenica da stopa nezaposlenosti pada po obijema evidencijama.

Savjet je, na inicijativu Unija poslodavaca Crne Gore, razmotrio i usvojio Informaciju povodom pitanja zloupotrebe privremene spriječenosti za rad zaposlenog i definisanja sistema kontrole ove zloupotrebe.

Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja zadužena su da u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore sagledaju mogućnost donošenja odgovarajućih podzakonskih akta Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojima će se urediti kontrola zloupotrebe privremene spriječenosti za rad.

Na sjednici je usvojen dokument „Bijela knjiga”-Izvještaj Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori o investicionoj klimi u zemlji, sa stavovima resornih institucija. U dokumentu su analizirani zakoni koji su ključni za poslovno okruženje (Zakon o radu, Zakon o privrednim društvima, Zakon o prostornom planiranju i izgradnji, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o strancima, Zakon o zdravstvenom osiguranju; Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o zaštiti depozita, Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o stečaju i Zakon o javno-privatnom partnerstvu). Prepoznajući značaj stranih investicija za ekonomiju pripremljen je pregled stavova ključnih institucija u vezi sa primjedbama Savjeta stranih investitora.

Savjet je razmotrio i usvojio Informaciju o realizaciji obuka za primjenu analize uticaja propisa (RIA) za period jan-jul 2018. godine.

Ministarstvo finansija zaduženo je da u cilju unapređenja kvaliteta sprovođenja analiza uticaja propisa nastavi sa realizacijom obuka službenika na državnom i lokalnom nivou uključenih u pripremu propisa.

Razmotriene su i usvojene Informacija o Indeksu ekonomskih sloboda 2018 Fondacije Heritidž, Informacija o ocjeni kreditnog rejtinga Crne Gore od strane rejtinih agencija Moody’s i Standard & Poor’s i Informacija o indeksu percepcije korupcije 2017, Transparency international.

Podijeli: