Od zakupa Morskog dobra u Budvi prihod 2,66 miliona

Javno preduzeće Morsko dobro je do 26. jula zaključilo anekse ugovora za ovu godinu sa 97 odsto zakupaca duž Crnogorskog primorja, saopštio je direktor te kompanije Predrag Jelušić.

Kako pišu Dnevne novine, u opštini Budva zaključeno je ukupno 256 ugovora, od čega 98 za kupališta, 108 za privremene objekte, 47 za terase i tri ostala.

Jelušić je na sastanku u vezi turističke sezone, koji je ove sedmice održan u Budvi, kazao da ukupan prihod od zakupa Morskog dobra na teritoriji Budve do danas iznosi 2,66 miliona eura, od čega je polovina prenesena na račun te lokalne samouprave u iznosu od 1,32 miliona eura.

Sastanak na kojem se govorilo o dosadašnjim rezultatima postignutim tokom turističke sezone održan je na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Morskog dobra i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera.

Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje Goran Jevrić je saopštio da su u susret turističkoj sezoni potpisani ugovori sa opštinama Ulcinj i Herceg Novi, čime je omogućeno stabilno vodosnabdijevanje na cijelom primorju.

On je dodao da je Regionalni vodovod projekat koji potvrđuje viziju Vlade da se kroz ulaganja u infrastrukturu stvaraju uslovi za kreiranje ambijenta za ekonomski razvoj i progres crnogorskog društva.

Na sastanku je konstatovano da većina lokalnih samouprava nije uskladila odluke o radu i nadležnosti komunalnih inspekcija shodno novim zakonskim rješenjima, što je dovelo do preklapanja nadležnosti i neefikasnosti kontrole.

Takođe je konstatovano da su, pored navedenih, ključni problemi turističke sezone komunalno uređenje gradskih zona i regulisanje saobraćaja.

Podijeli: