Najviše stranih preduzeća u Podgorici, najviše vlasnika porijeklom iz Rusije i Srbije

Statističari su naveli da se značajan broj kompanija, čiji osnivači nijesu državljani Crne Gore, nalazi u opštinama Budva i to 20,7 odsto, Baru 13,6 odsto i Herceg Novom 9,2 odsto

Foto: Mina

Najviše preduzeća koja su u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u prošloj godini bilo je u Podgorici, i to 35 odsto, pokazuju podaci Monstata.

“To je više i u odnosu na 2016. godinu kada je taj procenat za Glavni grad iznosio 29,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Statističari su naveli da se značajan broj kompanija, čiji osnivači nijesu državljani Crne Gore, nalazi u opštinama Budva i to 20,7 odsto, Baru 13,6 odsto i Herceg Novom 9,2 odsto.

“Prema procentualnom učešću preduzeća u stranom vlasništvu koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Crne Gore, posmatrano po zemljama porijekla vlasnika – osnivača, prednjače, iz godine u godinu, Rusi, i to 20,2 odsto”, rekli su iz Monstata.

Slijede vlasnici – osnivači porijeklom iz Srbije 19,1 odsto, Ukrajine 6,7 odsto, Italije 5,6 odsto i potom iz Bosne i Hercegovine, 4,8 odsto.

“Iz godine u godinu do značajnog procentualnog povećanja dolazi kod preduzeća koja se nalaze u vlasništvu građana i firmi koji su porijeklom iz Ukrajine”, navodi se u saopštenju.

Takođe, analize pokazuju da se iz godine u godinu pojavljuje sve značajniji broj preduzeća koja su u vlasništvu građana i kompanija iz Turske, pa je prošle godine njihovo procentualno učešće bilo 8,7 odsto.

“Po procentualnom učešću preduzeća u stranom vlasništvu koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Crne Gore, posmatrano po sektorima djelatnosti u prošloj godini, kao i u prethodnim godinama, prednjače sektori trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala 23,1 odsto, građevinarstvo 14,3 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 16,7 odsto i poslovanje nekretninama 7,8 odsto”, precizirali su iz Monstata.

U svim sektorima djelatnosti, kao i u prethodnoj godini, najzastupljeniji poslovni subjekti su oni čiji su vlasnici porijeklom iz Rusije i Srbije.

“Takođe, može se zaključiti da su firme koji su u vlasništvu građana i kompanija porijeklom iz Kine i Italije, na teritoriji Crne Gore, najviše orjentisani na djelatnosti u okviru sektora trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala”, objasnili su statističari.

Evidentno je i to da su, osim preduzeća čiji su vlasnici iz Rusije i Srbije, i kompanije koje su u vlasništvu građana i firmi iz Bosne i Hercegovine veoma zastupljeni u sektoru građevinarstva.

“Preduzeća koja su u vlasništvu građana i preduzeća iz Rusije najviše ima u primorskim gradovima Crne Gore, odnosno Baru, Budvi, Herceg Novom, Kotoru i Tivtu. Takođe, primjećuje se da preduzeća koja su u vlasništvu građana ili kompanija iz Italije i Srbije, najviše ima na teritoriji Podgorice”, dodali su iz Monstata.

Statističari su objasnili da su predmet analize aktivna preduzeća. To su ona koja su u posmatranoj godini obavljali određenu privrednu djelatnost, imali zaposlene radnike i ostvarili određeni promet.

Izvori podataka koji su korišćeni za ovu analizu su Centralni registar privrednih subjekata, odnosno Poreska uprava, kao i Statistički biznis registar koji se koristi isključivo u statističke svrhe.

“Statistički biznis registar je pouzdan izvor podataka o populaciji i demografiji poslovnih subjekata. On služi kao okvir za uzimanje uzoraka za sva istraživanja poslovnih statistika u okviru nacionalnog statističkog sistema, obezbjeđuje bazu iz koje se uzimaju adresni podaci za slanje upitnika u statističkim istraživanjima”, dodaje se u saopštenju.

Jedan takav registar se smatra sistemom koji pretvara podatke iz administrativnih izvora u podatke pogodne za statističku upotrebu.

„Značaj statističkog biznis registra je i u tome da je on ažuran dosije koji sadrži sve statističke jedinice koje su aktivne na teritoriji Crne Gore, koje ostvaruju prihode i koje posjeduju relevantne statističke i administrativne atribute“, zaključuje se u saopštenju.

--
Podijeli: