MVP troši mimo zakona, ne poštuje preporuke DRI

Vrhovna revizija je utvrdila da je 15.054 eura potrošeno više od dozvoljenih zakonskih limita za zakup stanova diplomatskog osoblja ambasada u Austriji, Hrvatskoj i Stalne misije u Beču

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) u prošloj godini je ambasadama u Austriji, Hrvatskoj i Stalnoj misiji Crne Gore pri UN i OEBS-u u Beču odobravalo veće sume novca za zakup stanova diplomatskog osoblja u odnosu na zakonski utvrđene limite. Finansijska služba ministarstva nije vodila evidencije koje se odnose na knjigu ulaznih faktura, analitičku evidenciju dobavljača, blagajničkog poslovanja, državne imovine i potrošnje goriva. Uz to, resor kojim rukovodi ministar Srđan Darmanović nije obavještavao diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) o visini i namjeni odborenog novca u prošlogodišnjem budžetu i nema dokaze da je na osnovu odobrenog novca iz državnog budžeta, utvrđivalo pojedinačne budžete DKP-a.

To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja ambasada Crne Gore u Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i Stalne misije Crne Gore pri UN, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.

DRi je dala uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti finansijsko-materijalnih poslovanja DKP-a i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti finansijskih i drugih radnji MVP-a koje se odnose na poslovanja DKP-a koji su obuhvaćeni revizijom.

Vrhovna revizija je utvrdila da je 15.054 eura potrošeno više od dozvoljenih zakonskih limita za zakup stanova diplomatskog osoblja ambasada u Austriji, Hrvatskoj i Stalne misije u Beču. Prema podacima, 1.632 eura je dodatno potrošeno za ambasadu u Austriji, 1.534 eura u Hrvatskoj, a najviše novca 11.887 eura za Stalnu misiju u Beču. Uz to, MVP je, suprotno propisima, dao saglasnost da se isplati naknada za zakup stana bivšeg vozača u Stalnoj misiji u iznosu od 4.523 eura, za koje nije prezentiran dokaz da je u periodu za koji je isplaćena naknada bio zaposlen u tom resoru.To nije u skladu sa uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u DKP-u.

Utvrđeno je i da je MVP dao saglasnost da se zaključe ugovori za zakup stanova za potrebe diplomatskog osoblja u navedenim predstavništvima sa većom kvadraturom od utvrđene pravilnikom o stanovima DKP-a.

Ovo je po drugi put u posljednje dvije godine da DRI ukazuje da MVP troši novac poreskih obveznika u iznosima koji su veći od dozvoljenih. Vrhovna revizija je u aprilu 2016. godine dala duplo negativno mišljenje tom resoru. Tada je utvrđeno, na osnovu 18 revidiranih DKP-a, da je MVP isplatio na ime troškova zakupa poslovnih prostora i stanova za potrebe DKP-a 456.558,05 eura na osnovu neadekvatne dokumentacije i da je na ime naknada za troškove stanovanja zaposlenim u diplomatsko konzularnim predstavništvima isplatio sredstva u većem iznosu za 592.654,59 eura od utvrđenog limita koji je definisan posebnom uredbom. Taj Vladin resor je 2016. godine tvrdio da je DRI tada pokazao “neobjektivnost, nepoznavanje funkcionisanja diplomatske mreže i manjak razumijevanja za specifičnosti i funkcije organa”. Izvještaj je objavljen uoči samog odlaska Igora Lukšića sa pozicije ministra.

Novom revizijom je utvrđeno da MVP nije obezbjeđivao adekvatne podatke o imovini diplomatskih predstavništava, jer iste zasniva na osnovu dostavljenih evidencija od DKP-a, koje su nepotpune i ne sadrže sve podatke o stalnoj imovini (nedostaju podaci o vrijednosti pojedinih sredstava, nije vršen obračun amortizacije dijela imovine, imovina se ne iskazuje po grupama osnovnih sredstava i sl. Ministarstvo vanjskih poslova ne obezbjeđuje evidenciju neizmirenih obaveza…). Navode da MVP ne obezbjeđuje evidenciju neizmirenih obaveza DKP-a, a u misije je slalo dilplomatsko osoblje koje nije dosledno obavljalo finansijsko-računovodstvene poslove i koje nije prošlo obuke za te poslove u ministarstvu finansija.

Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenost poslovanja subjekta revizije sa više zakona, uredbi i pravilnika (zakonom o vanjskim poslovima, uredbom o nakadi troškova zaposlenih, uredbom o sprovođenju postupka javnih nabavki za DKP, pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju DKP-a i pravilnik o zapošljavanju lokalnog osoblja….)

Izradom revizije je rukovodio kolegijum koji su činili sentori Nikola Kovačević (rukovodilac kolegijuma) i Zoran Jelić.

Stalna misija u Beču nema izvještaje o putovanjima u zemlje EU 

Uvidom u dokumentaciju za zapošljavanje osoblja pri Stalnoj misije u Beču nijesu dati dokazi za zapošljavanje osobe na poslovima tehničkog sekretara.Uz to, predstavništvo ministarstvu do desetog u mjesecu nije dostavljalo izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenom novcu sa pratećom dokumentacijom, već su izvještaji dostavljani kvartalno. Utvrđeno je i da za službena putovanja u Ukrajini, Njemačkoj, Poljskoj i Italiji nema izvještaja sa službenog puta. Poslove šefa predstavništva u 2017.godini obavljala je Slavica Milačić, a predstavništvo je raspolagalo ukupnom sumom od 372 hiljade eura.
Kada je riječ o poslovanju ambasade u Austriji, utvrđeno je da su zapošljavali lokalno osoblje bez oglasa u lokalnim medijima, što je suprotno pravilniku o zapošljavanju, a ni ta ambasada nije MVP-u do desetog u mjesecu dostavljala izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenom novcu sa pratećom dokumentacijom. Utvrđeno je i da ambasada nema evidenciju neizmirenih obaveza, zbog čega nije bilo moguće utvrditi stvarno stanje po tom osnovu na kraju prošle godine. Poslove ambasadora Austriji u 2017. godini obavljao je Ivan Milić, a njega je 28. decembra zamijenio Željko Perović.

Nemaju evidenciju neizmirenih obaveza i plan javnih nabavki 

Ambasada u Hrvatskoj, kojom rukovodi Boro Vučinić, ministarstvu nije dostavljala u utvrđenim rokovima zahtjeve za mjesečnu potrošnju, a ne vodi ni evidenciju neizmirenih obaveza, pa se nije utvrdilo kakvo je stanje u vezi sa tim pitanjem na kraju prošle godine.

Ambasada u Grčkoj u prošloj godini nije imala plan javnih nabavki, već je sve nabavke vršilo neposrednim sporazumom. Najveće nabavke tokom godine su se odnosile na usluge servisa i popravke službenog automobila u ukupnom iznosu od 1.588,82 eura i usluge zdravstvenog osiguranja u ukupnom iznosu od 4.129,78 eura, a imalo je i neke izdatke veće od onih koje je ministarstvo dozvolilo.

Poslove šefa predstavništva u Grčkoj u prošloj godini obavljao je Petar Popović.

Podijeli: