Ljekari da prijave svaku sumnju na nasilje

Ljekari u Crnoj Gori treba da prijave svaku povredu za koju se sumnja da je nastala nasiljem u porodici, poručeno je sa okruglog stola „Zaštita od porodičnog nasilja u sistemu zdravstva u Crnoj Gori“.

Direktorica SOS Podgorica Biljana Zeković rekla je da se često dešava da se vide povrede na djetetu, a da se uopšte ne obrati pažnja da bi roditelj mogao da uradi tako nešto, i dodala da je postoji velika dilema zdravstvenih radnika da li da prijave sumnju za nasilje.

„To je suštinski problem, vrlo često dobijamo odgovor od ljekara šta ako se na kraju ispostavi da povrede nije nanio roditelj, onda se oni loše osjećaju, ili će možda imati neprijatnosti sa porodicom“, rekla je Zeković na okruglom stolu.

Prema njenim riječima, takve stvari moraju da se prevaziđu.

Ljekar iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Miloš Ivanović je kazao da se svakodnevno susreće sa svim oblicima nasilja, uključujući i porodično nasilje.

Ivanović je rekao da sva medicinska dokumentacija i pristup zdravstvenog radnika pacijentu mora da bude suptilan, pažljiv, tačan.

On je naveo da je tačno ispisivanje medicinske dokumentacije vrlo bitno, da bi se na taj način pomoglo kolegama iz tužilaštva i suda.

„Često pacijenti koji su žrtve nasilja, bilo da dođu u hitnu medicinsku pomoć, što je češći slučaj, su većinom pod nekim osjećajem stida, i većina njih ne želi da priča o problemu“, dodao je on.

Sudija za prekršaje u Podgorici Milorad Popović je kazao da u Crnoj Gori nema dovoljno kapaciteta za smještaj i psihičko liječenje osoba koje su izvršili nasilje u porodici.

Popović je naveo da zaštitne mjere u državi nijesu zaživjele u pravom smislu riječi, pa se izriče mjera o obaveznom psihijatrijskom liječenju u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa ili liječenje na slobodnom.

„Sudije za prekršaj se susreću sa problemom smještaja lica kojima je potrebno liječenje od zavisnosti, a kako država ne raspolaže dovoljnim kapacitetima, onda se predlaže mjera liječenja u Kliničkom centru na odjelenju psihijatrije“, rekao je Popović.

On je dodao da je to odjelenje zatvorenog tipa i da okrivljeni može svakog časa da ga.

Iz Centra za socijalni rad Jovana Dacić rekla je da je vrlo važna multidisciplinarna i multisektorska saradnja instutcija u rješanjanju nasilja u porodici.

„U skladu sa protokolom o zaštiti od nasilja, formirani su multidisciplinarni timovi, čija je funkcija da se zajedničkom saradnjom riješi na najadekvatniji način pojedini slučajevi i da se žrtvi pruži optimalna i maksimalna pomoć”, kazala je Dacić.

Ona je navela da je Centar za socijalni rad ustanova koja žrtvi pruža materijalnu i nematerijalnu pomoć, smještaj i druge usluge u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

„U našoj praksi se susrećemo sa kompleksnom problematikom, a to nije samo pitanje nasilja u porodici, već i pitanje zanemarivanje djece, psihičko i fizičko zlostavljanje djece“, rekla je Dacić.

Ona je navela da je akcenat da se pruži psihosocijalna podrška, pomoć, savjetodavno usmjeravanje, kako bi se se žrtva informišala o svojim pravima, pruži adekvatna zaštita, upućivanje i uključivanje drugih institucija.

Podijeli: