Još se ne zna šta SPC gradi u Dajbabama

Inspektor za kulturna dobra u Upravi za inspekcijske poslove tek je juče, kako saznaje Pobjeda, obišao radilište na prostoru zaštićenog kulturnog dobra Manastira Dajbabe, nekoliko dana nakon urgencije Uprave za kulturna dobra, koja je još u petak zatražila reakciju inspekcije, pošto je Pobjeda otkrila da Srpska pravoslavna crkva uz Manastir ilegalno gradi novi sakralni objekat.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Pobjedi je juče saopšteno da je inspektor postupio po inicijativi, nakon čega će izraditi zapisnik o ovom slučaju. Oni nijesu željeli da komentarišu kakvo stanje je inspektor zatekao na terenu.

“Ako zbog nečega inspektor treba da se vrati na teren, onda se zapisnik zaključuje tek za dva-tri dana”, kazali su kratko.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara u petak je Inspekciji, pošto je Pobjeda objavila fotografije i tekst o gradnji u dvorištu Manastira Dajbabe, te krivičnu prijavu koju je zbog toga podnio Crnogorski pokret, uputila dopis za hitno postupanje inspektora, ističući da Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije izdata nikakva dozvola da može da gradi bilo kakav objekat uz kulturno dobro Manastir Dajbabe. Upozorili su da je riječ o nelegalnoj radnji.

Podijeli: