Iz kapitalnog budžeta još milion eura za rekonstrukciju pruge

Finansijski sporazum između Vlade i Evropske unije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru iz 2014. godinu, biće dopunjen stavkom na osnovu koje će se iz kapitalnog budžeta izdvojiti dodatni milion eura za radove na pruzi Bijelo Polje-Bar.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade usvojen je predlog ove dopune za rehabilitaciju dionice željezničke pruge Kos-Trebešica, koji se finansira u okviru ovog programa.

Prvobitno je za ovih 6,7 kilometara pruge trebalo da bude ukupno izdvojeno 4,6 miliona eura, ali su nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta dodatno uvećali planirani budžet.

“Novi budžet je veći nego prvobitno planirani za 1.046.068,28 eura i iznosi 5.646.068,28 eura, a dopunom Finansijskog sporazuma predviđeno je da se nedostajuća sredstva obezbijede uvećanjem nacionalnog kofinansiranja iz Kapitalnog budžeta, u skladu s dinamikom sprovođenja radova”, precizirano je u odluci.

Utvrđen je Nacrt prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero i program javne rasprave za taj dokument koja će trajati 20 dana. Osnovni cilj njegove izrade je revizija aktuelnog dokumenta za formalne i planske pretpostavke osmišljenog razvoja, organizacije i uređenja prostora Skadarskog jezera, u skladu sa principima održivog razvoja.

Podijeli: