Inspekcija zabranila školama da uzimaju pare učenicima

Prosvjetna inspekcija utvrdila je da je OŠ 25. maj u Rožajama nezakonito učenicima naplaćinala po dva eura za popravku i zamjenu vrata na taoaletima, što je jedan u nizu slučajeva poslednjih godina u kojima se od djece traži novac za renoviranje škola.

U nalazu o obavljenom nadzoru Uprave za inspekcijske poslove, koji je uradio prosvjetni inspektor Nijaz Mujević, a u koju je Dan imao uvid, ističe se da je direktoru škole Avdu Nurkoviću ukazano da nastavničko vijeće nije imalo ovlašćenje da donosi odluku o naplaćivanju odštete. Između ostalog u nalazu se navodi da su se roditelji djece iz Rožaja obratili inspekciji 14. maja, sa predstavkom da škola naplaćuje djeci odštetu u iznosu od dva eura na osnovu nastale štete koje su nanijeli učenici na nekoliko vrata na toaletu.

“Postupajući po predmetnoj inicijativi prosvjetni inspektor je u inspekcijskom nadzoru dana 23. maja, u JU OŠ 25 maj u Rožajama, ukazao direktoru škole da Nastavničko vijeće nije imalo ovlašćenja da donosi odluku o plaćanju odštete, te da se učenicima, odnosno njihovim roditeljima ili starateljima, ne može nametati obaveza kolektivnog plaćanja školske odštete. Niti se sredstva mogu prikupljati od učenika na način kako je to urađeno u školi. U vezi s navedenim ukazujem odgovornom licu subjekta nadzora da je dužan da u budućem radu, a u vezi s predmetnom situacijom isključivo postupa u skladu sa članom 98 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole. U protivnom ovaj inspektor će preduzeti upravne mjere iz domena svojih nadležnosti, o čemu je sačinio zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj 0601/2018-4036/1, od 24 maja 2018. godine”, navodi se u nalazu inspekcije.

Iz Ministarstva prosvjete Danu je saopšteno da učenici nijesu u obavezi da izdvajaju novac za adaptaciju prostora.

“Izuzetak eventualno mogu predstavljati umjetničke škole, s ciljem održavanja instrumenata, a u tim slučajevima potrebna je saglasnost Ministarstva. Kada se pak dogodi konkretna šteta, postoji obaveza da se ona nadoknadi ustanovi. S obzirom na navode koji se mogu vidjeti u medijima ovih dana, svakako ćemo zatražiti izjašnjenje svih škola. Veći radovi, tj. veće investicije se sprovode od strane Ministarstva, ili pak kroz donacije i slično, dok manje investicije škole, ukoliko je takva njihova procjena, mogu eventualno same uraditi. Uloga Savjeta roditelja je prije svega da participira u radu škole i samim tim ne može se govoriti o njegovim obavezujućim ili neobavezujućim odlukama. Sa druge strane uprava škole jeste u mogućnosti da OŠ 25 maj usvoji određenu inicijativu Savjeta, ali koja je na dobrovoljnoj, a nikako obavezujućoj osnovi”, ističu iz PR službe ministarstva.

Podijeli: