Dodatna podrška migrantima u Crnoj Gori

Crveni krst Crne Gore je aktivirao sistem za dobijanje međunarodne podrške od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca polumjeseca, kroz DREF fond (fond za hitnu pomoć), za potrebe pružanja humanitarne pomoći migrantima u Crnoj Gori.

Naime, Crna Gora se, otvaranjem “jadranske rute”, suočila sa povećanim prilivom migranata i tražilaca azila. Većina njih ulazi u našu zemlju preko graničnog prelaza Božaj, a određeni broj njih je napušta preko Pljevalja. Tako su Podgorica i Pljevlja mjesta sa najvećim brojem migranata u Crnoj Gori i teritorije na koje je Crveni krst fokusirao svoje aktivnosti.

“Crveni krst Crne Gore je u prvoj polovini godine pružio pomoć za oko 1000 migranata, što je bio razlog da se naša organizacija obrati za podršku Međunarodnoj federaciji. Sredstva iz DREF-a su namijenjana za pružanje humanitarne pomoći migrantima (pomoć u hrani, higijeni, setovima prve pomoći, uspostavljanja porodičnih veza) i njihova realizacija će trajati do kraja oktobra”, saopšteno je iz CKCG.

Artikli obezbijeđeni kroz DREF se distribuiraju direktno korisnicima koji imaju potrebu za humanitarnom pomoći, što znači da se pomoć dijeli migrantima/tražiocima azila koji dolaze u Društveni centar u Spužu, licima koja čekaju prijem u Centru za prihvat, i, kada je potrebno, migrantima/tražiocima azila na teritoriji opštine Pljevlja.

“Do sada je podijeljeno preko 200 paketa humanitarne pomoći, a ukupno je obezbijeđeno 2000, koji se distribuiraju na osnovu terenske procjene obučenih zaposlenih i volontera Crvenog krsta”, navode oni.

U aktivnosti pružanja podrške migrantima u Crnoj Gori je uključeno oko 50 volontera i 10 zaposlenih, a realizacija DREF-a je dodatni doprinos pružanju podrške migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori.

“Naime, Crveni krst Crne Gore je počeo sa realizacijom ovih i sličnih aktivnosti još 2015. godine. U saradnji sa partnerima se, pored humanitarne pomoći, pruža i psiho-socijalna podrška, organizuju edukativne radionice i drugi servisi podrške, kako bi migrantima i tražiocima azila boravak u Crnoj Gori bio što kvalitetniji”, kazali su u Crvenom krstu.

Podijeli: