Crnogorski pokret podnio još jednu prijavu protiv SPC

Crnogorski pokret je podnio krivičnu prijavu protiv Mitropolije crnogorsko-primorske zbog zloupotrebe službenog položaja, devastacije, prisvajanja kultrunog dobra i nesavjesne gradnje.

Kako je saopštio Gojko Kustudić iz Crnogorskog pokreta, uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Budva utvrdili su da su manastir “Stanjevići” i groblje, suprotno zakonskim odredbama, upisani na Mitropoliju crnogorsko-primorsku kao dio SPC.

“U Posjedovnom listu KO Pobori, br. 66, upisano je na nju groblje u Đakonovićima, površine 598 metara kvadratnih, crkva Svetoga Jovana površine  60 i manastirska objekti površine 680 metara kvadratnih. Ona se zahvaljujući tom nezakonitom upisu ponaša kao vlasnik ove imovine iako ona nikada nije bila svojina cetinjske Mitropolije, a još manje SPC ili njene filijale”, dodaje on.

Kada su u pitanju groblja, Crnogorski pokret ukazuje na odredbe Zakona o grobljima po kome je groblje komunalni  objekat kojim upravlja opštinska skupština.

“Grobljima, kojima ne upravljaju opštinske Skupštine upravlja organizacija na čiji je predlog groblje određeno, a to je na seoskim područjima Mjesna Zajednica. Zato ostaje nerazjašnjeno  pitanje kako i na osnovu čega su službena lica došla do zaključka da su seoska groblja vlasništvo. Jer uporište nijesu imali u Zakonu, u ranijim upisima, a navodni vlasnik- SPC nije mogla pružiti bilo kakav pisani dokaz koji bi ih naveo da tako zaključe”, kazao je Kustudić.

Inače, prema njegovim riječima, listovi nepokretnosti, u znatnom broju slučajeva, su nerazgovijetni jer se, kako dodaje,  kao vlasnik pojavljuje nepoznato pravno lice imenovano kao srpski pravoslavni manastir Ostrog.

“Zato se iz njih u pojedinim slučajevima teško može utvrditi ko je vlasnik. Takođe, u njima je kao osnov sticanja vlasništva Beogradske patrijaršije upisan takozvani pravni propis ili odluka državnog organa. I pored najbolje volje nijesmo bili u mogućnosti da pronađemo odluku ili propis na koje se poziva SPC u listovima nepokretnosti pa zaključujemo da takva odluka ne postoji niti je nadležni organ donio propis koji uređuje ovu pravnu  materiju”, rekao je on.

Cetinjska Mitropolija, kako dodaje Kustudić, nikada nije bila vlasnik crkava i manastira.

“Članom 129. stav 1 Ustava za Knjaževinu Crnu Goru  je bilo propisano da „Mitropoliji crnogorskoj pripada unutrašnja uprava istočno-pravoslavne crkve“, a što znači da ona nije bila nosilac prava svojine nad crkvama i manastirima. Nikodim Milaš u svom djelu „Pravoslavno Crkveno Pravo“ zaključuje da je svaka crkva i svaki manastir posebno pravno lice”, objašnjava on.

Kustudić naglašava da u vrijeme kraljevine Jugoslavije pravni status crkava i manastira ostao je isti, a Srpska crkva, kao hegemona i jedina u zemlji, nije bila njihov vlasnik, čak, nije se ni usuđivala da nad njima uspostavi vlasničke kompetencije.

“U socijalističkoj Jugoslaviji ovakav status crkava i manastira, bilo kojim Zakonom nije mijenjan, a sve do posljednjeg izlaganja katastarskih operata crkve i manastiri su bili upisani kao posebna pravna lica i ni u jednom SPCnije označena kao njihov vlasnik. SPC je devastirala manastirski kompleks “Stanjevići”, iako je Zakonom o zaštiti kulturnih dobara zabranjeno vršenje bilo kakve radnje koja nanosi štetu kulturnome dobru, koje je definisano kao memorijalni ili drugi spomen objekat, što je slučaj sa ‘Stanjevićima’”, poručuje on.

Restauracija, kako ističe, nije izvedena na temelju konzervatorskog projekta na koji je izdata saglasnost, iako su u odobrenome projektu taksativno nabrojane mane koje treba ukloniti i date smjernice kako da se restauracija izvede.

“Ovo kaznena djela SPC ne čine prvi put već u kontinuitetu, s krajnje zadnjim namjerama, prisvajanja crkvene imovine i kulturne baštine, promjene identiteta prostora i brisanja tragova autentične crnogorske prošlosti. Dakle, bez pravnoga osnova, neutvrđenog datuma, ali nakon 1996. godine, suprotno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti lice NN – službeno lice u Upravi za nekretnine – Područna jedinica Budva, protivpravno je upisalo na Mitropoliju crnogorsko-primorsku manastir „Stanjevići“ i crkvene objekate veza ne s njim, i na taj način istoj pribavila imovinsku korist neprocjenjive vrijednosti”, poručio je on.

Podsjetimo, Više državno tužilaštvo u Podgorici odbilo je prethodnu žalbu Crnogorskog pokreta na rješenje Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju koje je odbacilo krivičnu prijavu protiv mitropolita crnogorsko primorskog Amfilohija zbog krivičnog djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Podijeli: