Tag Archives: društveno odgovorno poslovanje

Bolje poslovanje preduzeća uz društvenu odgovornost

Mnoge crnogorske kompanije su prepoznale značaj društveno odgovornog poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje u najkraćem predstavlja odgovornost preduzeća za uticaj koji ima na društvo. U Privrednoj komori ističu da je riječ o procesu u kome se kompanija prema svim akterima odnosi na etički i odgovoran način. “Društveno odgovornom se smatra ona kompanija …

Pročitaj više